CHI HOÀN THUẾ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Mục tiêu trọng nhất của công tác hoàn thuế tại doanh nghiệp là DN được chi hoàn thuế. Chủ doanh nghiệp, Kế toán trưởng, Kế toán thuế, Kế toán thực tế các phần hành liên quan đến thuế cần nằm chắc quy trình này:

Tham khảo: Văn bản pháp luật

Quy trình giải quyết hoàn thuế Giá trị Gia tăng

(tiếp theo – phần 4)

Ban hành quyết định hoàn thuế

 1. Căn cứ kết quả thẩm định và giám sát hồ sơ hoàn thuế theo quy định ,Cục trưởng Cục Thuế xem xét ký ban hành Quyết định hoàn thuế Quyết định hoàn kiêm bù trừ khoản thu NSNN (theo mẫu số 02/QĐ-  HT), Thông báo về việc không được hoàn thuế. Cục trưởng Cục Thuế  chịu trách nhiệm về quyết định hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
 2. Thời hạn ban hành QĐ hoàn thuế/QĐ hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN chậm nhất không quá 06 ngày làm việc đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 40 ngày đối với hồ sơ hoàn  thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 3. QĐ hoàn thuế được gửi cho NNT, cơ quan, tổ chức có liên quan. Trường hợp NNT thực hiện hoàn thuế điện tử, QĐ hoàn thuế/ QĐ hoàn thuế kiêm bù trừ được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục  Thuế .

Chi hoàn thuế

 1. Căn cứ QĐ hoàn thuế, Cục Thuế thực hiện lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN, gửi Kho bạc nhà nước cấp tỉnh kèm theo QĐ hoàn thuế/QĐ hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. sang Kho bạc  Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. TT  31/2017/TT-BTC

Trường hợp người nộp thuế bù trừ số thuế được hoàn với số tiền thuế  nợ của người nộp thuế khác theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều  14 Thông tư này, cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản  thu ngân sách nhà nước, trong đó ghi thông tin: tên người nộp thuế,  mã số thuế của người nộp thuế được bù trừ khoản thu ngân sách nhà  nước để Kho bạc Nhà nước có căn cứ hạch toán thu ngân sách nhà  nước.

Xem thêm: Tư vấn tài chính doanh nghiệp

 1. KBNN cấp tỉnh :
 2. a) Đối chiếu Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN
 3. b) Kiểm tra tính hợp pháp của Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (hoặc kiểm tra việc xác thực thành công chữ ký điện tử bằng hệ thống thông tin của KBNN) .
 4. c) TH hoàn thuế trong thời hạn chậm nhất 03 ngày nay là 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN do CQT chuyển đến TT số: 31/2017/TT-BTC
 5. KBNN cấp tỉnh luân chuyển các liên CT Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN cho CQT đồng cấp ngay trong ngày hạch toán hoặc chậm nhất ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Trường hợp CQT, KBNN đã thực hiện trao đổi thông tin hạch toán hoàn  thuế, hạch toán thu NSNN bằng phương thức ĐT thì thực hiện theo quy  định về GDDT của Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước.

Xem thêm: Học kế toán thực hành tốt ở đâu

Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế

 1. Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử được tra cứu thông tin về việc giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 110/2013/TT-BTC.
 2. Cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về:

– Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế.

– Thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế  giá trị gia tăng của cơ quan thuế.

Thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp  thuế.” TT Số 31/2017/TT-BTC