Dân vũ Trống Cơm, Con Cào Cào

Chú ý chú ý, trong chương trình Trung Thu 2012 này chúng ta sẽ nhảy 2 điệu dân vũ là Trống Cơm và Con Cào Cào.
đây là 2 bài dân vũ cho thiếu nhi rất dễ học và là “Bắt buộc” trong chương trình Trung Thu 2012 này  nên các bạn lưu ý luyện tập nha:

Bài 1, Dân Vũ Con Cào Cào

Trống Cơm

Bài 2, Dân vũ Trống cơm

Coi từ 2:14 nha bà con

 

 

Leave a Comment